1
2
3
4

Glitzeria
"Style by Design"

Etik


Speciellt i denna tid och som tillverkare av tillbehör tillverkas de flesta av dem fortfarande eller färdigställs för hand i en hård tävling, samt i en samvetskonflikt angående materialen som används.

När vi letar efter material föredrar Lemper bara leverantörer som visar ett öppet och etiskt beteende, detta är ett mycket viktigt problem för oss.

Vi lägger stort värde på långsiktigt, tillitsfullt samarbete mellan våra kunder, leverantörer och engagerade anställda.

Det är därför vi har en varm vänskap med många av oss. Våra kunder, leverantörer och anställda är verkliga partner för oss utan vars hjälp en framgång, även efter mer än fem decennier, inte skulle vara möjlig.

Så det är en stor oro för oss i alla affärsbehov att aldrig glömma människorna bakom det.

Hos oss hittar du ingen massaproduktion med enhetlig smak, utan genom egen design distinkta, snygga tillbehör till marknadspriser.